Nowe zasoby bibliotek 3D w aplikacji Gardenphilia DESIGNER.

PROWADZĄCY:
Andrzej Komakowski / Gardenphilia.com


Partnerem głównym programu "ZEwnętrza" jest firma Stargres, polski producent płyt gresowych 3 i 2 centymetrowych na podjazdy i tarasy.